Control Farm Lavala Weed : हरळी व लव्हाळ्याचा करा नाश पहा अगदी सोप्या पद्धतीत; जाणून घ्या माहिती

Control Farm Lavala Weed : हरळी व लव्हाळ्याचा करा नाश पहा अगदी सोप्या पद्धतीत; जाणून घ्या माहिती

Control Farm Lavala Weed : लावा नावाच्या तणापासून मुक्त होण्यासाठी, तुम्ही त्यावर विशेष रसायने फवारू शकता आणि दर एक ते दोन महिन्यांनी ते जमिनीतून बाहेर काढू शकता. उरलेले रोपांचे साहित्य आणि उसाचा कचरा जमिनीवर टाकल्याने बग्स दूर राहण्यास मदत होऊ शकते. लावाला सावली आवडत नाही, म्हणून उसासोबत इतर प्रकारची रोपे लावल्याने सूर्यप्रकाश रोखता येतो आणि तण वाढण्यापासून थांबते. उसाच्या शेतातील तण काढून टाकणे खरोखर महत्वाचे आहे कारण जर आपण तसे केले नाही तर आपण उगवलेल्या ऊसाचा बराचसा भाग गमावू शकतो.Lavala Weed Control

पिके लहान असताना आपण तण काढून टाकले नाही, तर ऊस नीट वाढणार नाही आणि वापरण्यासाठी तेवढा ऊस मिळणार नाही. तण असताना ऊस तोडण्यासाठी किंवा तोडण्यासाठी जास्त पैसे खर्च होतात. उसाच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली काही पोषक द्रव्ये तण जमिनीतून काढून घेतात, त्यामुळे आपल्याला अधिक खतांचा वापर करावा लागतो. ऊस अजूनही वाढत असताना, विशेषतः पहिल्या काही महिन्यांत तणांची काळजी घेणे खरोखर महत्त्वाचे आहे. लव्हाळा नावाच्या तणाचा एक प्रकार आहे ज्यामुळे बर्याच समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून आपण सुरुवातीपासूनच त्यापासून मुक्त होण्यासाठी एक योजना बनवणे आवश्यक आहे.Lavala Weed Control

ओळख ;

 • लव्हाळा किंवा नागरमोथा हे बहुवार्षिक तण आहे. या तणाच्या प्रामुख्याने पिवळा लव्हाळा म्हणजेच सायप्रस इसक्युलन्ट्स cyperus esculentus) आणि जांभळा लव्हाळा, अर्थात सायप्रस रोटून्डस (Cyperus rotundus) असे दोन प्रकार पडतात.
 • जांभळ्या प्रकारच्या लव्हाळ्याचे कंद जमिनीमध्ये थोड्या खोलीवर असतात. लव्हाळ्याच्या कंदाची साखळी तयार होऊन जमिनीत ४५ ते ६० सेंमी खोलीपर्यंत पसरते. तर पिवळ्या लव्हाळ्यात जमिनीमध्ये कंद नसतात. त्या ऐवजी मुकुटासारखे लहान कोंब येतात. त्यातून लहान मुळे येऊन शेवटी टोकाला लहान कंद तयार होतात. जमिनीची मशागत करून लव्हाळ्याचे मातृझाड नष्ट केल्यानंतर त्याच्या मुकुटातील कोंबामधून नवीन लव्हाळा फुटतो.
 • पिवळ्या लव्हाळ्याचा प्रसार हा प्रामुख्याने बियांमार्फत होतो. या बियांची उगवणक्षमता ९० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत असते. याचे कंद आकाराने लहान व हळूहळू वाढतात. तर जांभळ्या लव्हाळ्याच्या बियांची उगवणक्षमता २ ते १० टक्के एवढीच असते. याचे कंद आकाराने मोठे असून झपाट्याने वाढतात.
 • सुरुवातीच्या पहिल्या महिन्यामध्ये जांभळ्या लव्हाळ्याच्या मातृकंदापासून ४ नवीन कंद तयार होतात. आणि तिसऱ्या महिन्यापर्यंत कंदांची संख्या १०० पर्यंत पोहोचते. त्यामुळे जांभळा लव्हाळा हा पिवळ्या लव्हाळ्याच्या तुलनेत अधिक नुकसानकारक ठरतो.
 • मध्यम व हलक्या जमिनीमध्ये लव्हाळ्याचा प्रादुर्भाव खोल व काळ्या जमिनीपेक्षा अधिक असतो.

एकात्मिक तणनियंत्रण पद्धती ;

वर्षाच्या एका विशिष्ट वेळेत, लव्हाळा नावाचे बरेच हानिकारक तण शेतीसाठी वापरल्या जात नसलेल्या जमिनीवर उगवते. या तणाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोक त्यापासून मुक्त होण्याचा एक खास मार्ग वापरतात. ते उन्हाळ्यात माती खरोखर खोलवर खोदतात, ज्यामुळे तणांची मुळे जमिनीतून बाहेर पडतात आणि मरतात. तणांचे सर्व भाग निघून गेले आहेत याची खात्री करण्यासाठी ते काही वेळा जमिनीवर घासतात.Lavala Weed Control

रासायनिक नियंत्रण Control Farm Lavala Weed ;

 • १) उगवणपूर्व (प्रमाण ; प्रति एकर)
 • मेट्रिब्युझीन (७० टक्के डब्ल्यू.पी.) ४०० ग्रॅम किंवा
 • डायुरॉन (८० टक्के डब्ल्यू.पी) ८०० ग्रॅम किंवा
 • सल्फेनट्रॉझोन (३९.६ एस. सी.) ६०० मिलि
 • निवडक प्रकारातील तणनाशक,
 • हॅलोसल्फुरॉन मिथाईल (७५ टक्के डब्ल्यूजी) ३६ ग्रॅम प्रति एकर प्रमाणे तण २ ते ३ पानांवर असताना फवारणी करावी किंवा
 • २, ४ डी अमाइन सॉल्ट (५८ टक्के एस.एल.) २.५० लिटर प्रति एकर
 • २) पीक लागवड नसलेल्या क्षेत्रामध्ये तण उगवणीनंतर (आंतरप्रवाही तणनाशक),
 • ग्लायफोसेट ८०० मिलि प्रति एकरी या प्रमाणे वापर केल्यास परिणामकारक ठरते.
 • (लेबल क्लेम आहेत.)

घ्यावयाची काळजी ;

लव्हाळा तण नियंत्रित करण्यासाठी, आपण त्यावर विशेष रसायनांची फवारणी करू शकतो आणि एक ते दोन महिन्यांनी एकदा किंवा दोनदा तण काढून टाकू शकतो. हे लव्हाळा तण जास्त वाढण्यापासून ठेवण्यास मदत करते. आपण उरलेली झाडे आणि उसाचे उरलेले उरलेले ऊस बॅगासे नावाच्या वस्तूने देखील झाकून ठेवू शकतो, ज्यामुळे बग्स दूर ठेवण्यास मदत होते. लव्हाळा तण सावलीच्या ठिकाणी वाढण्यास आवडत नाही, म्हणून आपण सावली देण्यासाठी उसासह इतर प्रकारची पिके लावू शकतो. ही पिके लवकर वाढतात आणि जमिनीवर आच्छादित होतात, ज्यामुळे तण वाढणे कठीण होते.Lavala Weed Control

0 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *